งานซ่อม Notebook อาการเสียต่างๆ

dav

อาการเสียเปิดติดแล้วดับ